Skip to content Skip to footer

Szakterületeink

Emberi jogok

Az emberi jogi szerződések életünk különböző aspektusait védik.

Mivel ezek tartalma gyakran homályos, a jogvédőkre hárul a nemzetközi bíróságok joggyakorlatának kidolgozása arról, hogy pontosan mire terjedjenek ki az emberi jogi normák, és hogyan védjék azokat. Ennek a rendszernek a középpontjában az emberek méltóságának védelmére, valamint a tisztességes és egyenlő bánásmódra vonatkozó néhány általános elv áll. Szeretnénk segíteni ügyfeleinknek abban, hogy feltárják, hogyan segíthet az emberi jog az őket ért igazságtalanságok különböző formáinak orvoslásában. A nemzetközi szerződések hatékony eszköznek számítanak, kiegyenlíthetik az esélyeket az egyén és a vele szemben álló mindenható államapparátus között, még akkor is, ha a hazai jog ellene van. A sikerhez azonban a nemzetközi eljárások és a különböző joghatóságok anyagi jogának alapos ismerete szükséges. Ez a pereskedés gyakran a meglévő jog felülírásával jár, új precedensek teremtésével, amelyek sok más, hasonló helyzetben lévő ember javát szolgálják.

Példaként említhetjük, hogy meggyőztük az Emberi Jogok Európai Bíróságát, hogy ismerje el a mentális fogyatékossággal élő személyek választójogát; elismerje a gondnoksággal kapcsolatos eljárási és anyagi problémákat; állapítsa meg, hogy egy kijózanító központban a személyzet által lefogott személyt valóban bántalmaztak, annak ellenére, hogy a hazai vizsgálatot bizonyítékok hiányában lezárták; jelentse ki, hogy egy helyi népszavazás eredményének megsemmisítéséről szóló kormányzati döntés önkényes és diszkriminatív volt; vagy terjessze ki az oktatáshoz való jogot a súlyos fogyatékossággal élő gyermekekre, akiket addig kizártak az iskolából. A lista potenciálisan végtelen: az emberi jogok európai egyezményének 14. és 8. cikke által védett egyenlő bánásmódhoz való jog, valamint a magánélethez való jog az emberi kapcsolatok számos olyan aspektusára vonatkozhat, amelyet a bíróságok még nem fedeztek fel. Szakértelmünk az, hogy segítsünk megtalálni a megfelelő nemzetközi emberi jogi bíróságot, eszközt és eljárást az ügyfeleinket ért igazságtalanságra, amelyet a hazai bíróságok a hazai jog alkalmazásával nem tudtak orvosolni.

Környezetvédelmi jog

A minket körülvevő környezet állapota határozza meg életterünk lényegét, életünk minőségét.

Sokszor az emberek nem is tudják, hogy otthonukat bíróság előtt meg lehet védeni az olyan terhelő kellemetlenségektől, mint a szag, a zaj, a szennyezett levegő vagy víz.

Az emberi jogok védelmét előíró törvényeket alkalmazzuk annak érdekében, hogy Ön tiszta és egészséges környezetben élvezhesse otthonát, magán- és családi életét.

Bár az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem tartalmaz külön rendelkezést a környezetvédelemről, a 8. cikket számos esetben használták már fel a környezetminőség megfelelő szintjének megkövetelésére. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a 8. cikk szerinti peres eljárásokban, és szívesen védjük az egészséges környezethez való jogot. Bizonyos esetekben az ENSZ szerződéses szervei vagy az Európai Unió döntéshozó szervei is hatékony védelmet nyújthatnak az Ön egyedi ügyében, és mi azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk a legjobb stratégiát a nemzetközi normák kikényszerítésére..

A környezet védelmének érdekében kiemelkedő szerep jut a civil szervezeteknek, NGO-knak. Ezért gyakran képviselünk NGO-t nemzetközi szerv előtt, annak érdekében, hogy valamilyen környezetvédelmi cél teljesüljön, vagy a meglévő jogi normák végrehajtásra kerüljenek. Az Európai Unió Bírósága és a strasbourgi bíróság gyakorlata folyamatosan bővíti a környezetvédelemmel kapcsolatos jogértelmezést, mi pedig naprakész tudással és tapasztalattal rendelkezünk annak érdekében, hogy aktívan hozzájáruljunk ügyfeleink e téren kítűzött céljaihoz.

Rólunk

Nemzetközi emberi jogi és környezetvédelmi jogra szakosodott ügyvédek vagyunk. Lépjen kapcsolatba velünk, hogy az Ön ügyét is képviselhessük!

Elérhetőség

Budapest, Magyarország

+36 30 377 1996

Egyéb

© 2024. Minden jog fenntartva.