Skip to content Skip to footer
János 135_web
rólunk

Fiala-Butora János, Harvard SJD

Magyarországon a Budapesti Ügyvédi Kamaránál és Szlovákiában a Szlovák Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd vagyok.

A szlovákiai közgazdasági (Ing. ’02) és jogi (Mgr. ’03) tanulmányok után a budapesti CEU-n nemzetközi emberi jogi tanulmányokat folytattam (LLM ’04). Tanulmányaim alatt és után egy szlovákiai ügyvédi irodában dolgoztam, majd 2004-ben gyakornoki időt töltöttem a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán. 2005-ben csatlakoztam a civil szektorhoz annak érdekében, hogy nemzetközi emberi jogi perekkel foglalkozzam. A Mental Disability Advocacy Center (MDAC) jogászaként, a Minority Rights Group Europe (MRGE) ügyvezető igazgatójaként, a Disability Rights Centre (DRC) jogi igazgatójaként és a Validity Foundation ügyvezető igazgatójaként tevékenykedtem. Emellett emberi jogi szervezeteknek adtam tanácsot jogi ügyeik nemzetközi jogi vonatkozásaival kapcsolatban, valamint kormányoknak nyújtottam tanácsadást emberi jogi kötelezettségeik végrehajtásával kapcsolatban.

Visszatértem tanulmányaimhoz, hogy LLM (’10) és SJD (’16) diplomát szerezzek a Harvard Law Schoolon, ahol a nemzetközi emberi jogi normákra és a fogyatékossággal élő személyek jogaira összpontosítottam.

Az Európában és Észak-Amerikában folytatott tanulmányaim során alapos ismereteket szereztem a nemzetközi jogról és a nemzetközi emberi jogi normákról. A nemzetközi emberi jogok a fő praktizálási területem, ezt tanítom, ezt kutatásom, és ez a szenvedélyem is. Hiszem, hogy a világ számos igazságtalanságára választ ad, és ügyvédként az a feladatom, hogy megmutassam az ügyfeleknek, hogyan lehet ezt a jogot felhasználni az őket ért sérelmek orvoslására. Aktívan konzultálok kormányokkal emberi jogi törvényeikről és politikáikról, tanácsot adtam számos Európa Tanácsi és ENSZ-szervezetnek az emberi jogi eszközök kidolgozásával kapcsolatban, emberi jogi szervezetek számára iránymutatásokat dolgoztam ki az Európai Unió Bírósága előtti peres eljárásokról, és mérföldkőnek számító pereket indítottam nemzetközi bíróságok, például az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, a Szociális Jogok Európai Bizottsága, az ENSZ Fogyatékossággal Élők Jogainak Bizottsága, az ENSZ Faji Megkülönböztetés Megszüntetésével Foglalkozó Bizottsága előtt olyan kérdésekben, mint a választójog, a nyelvi jogok, az oktatáshoz való jog, a rossz bánásmódtól való mentesség, a nem önkéntes kórházi kezelés, a gondnokság, a szülői jogok és más ügyek.

Gyakorlatom során egyéni ügyfeleket képviselek hazai vagy nemzetközi bíróságok előtt, vagy az őket képviselő ügyvédek vagy szervezetek tanácsadójaként dolgozom ki és hajtom végre az emberi jogaik megsértése ellen jogorvoslatot biztosító nemzetközi peres stratégiát.

Emberi Jogok Európai Bírósága

 • Bosits kontra Szlovákia (75041/17. sz., 2020. május 19.)

 • Sýkora kontra Cseh Köztársaság (23419/07. sz., 2012. november 22.)

 • Bureš kontra Cseh Köztársaság (37679/08. sz., 2012. október 18.)

 • Plesó kontra Magyarország (41242/08. sz., 2012. október 2.)

 • Stanev kontra Bulgária (36760/06. sz., 2012. január 17.)

 • Kiss Alajos kontra Magyarország (38832/06. sz., 2010. május 20.)

Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogainak Bizottsága

 • Bujdosó és 5 másik személy kontra Magyarország (4/2011. sz., 2013. szeptember 9.)

ENSZ Emberi Jogi Bizottság

 •  Pereszlényi kontra Szlovákia (4064/2021. sz., folyamatban)

 • Laczkó kontra Szlovákia (4094/2022. sz. ügy, folyamatban)

Az ENSZ faji megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottsága

 •  Szekeres kontra Szlovákia (80/2022. sz., folyamatban)

Szociális Jogok Európai Bizottsága

 • MDAC kontra Bulgária (41/2007. sz., 2008. június 3.)

Amicus beadványok

 • D.H. és társai kontra Svédország (Eur. Ct. Hm. Rts., 34210/19. sz., folyamatban)

 • P.H. kontra Szlovákia (Eur. Ct. Hm. Rts., 37574/19. sz., 2022. szeptember 8.)

 • Mrak és Toplak kontra Szlovénia (Eur. Ct. Hm. Rts., 34591/19 sz., 2021. Október 26.)

 • Strobye és Rosenlind kontra Dánia (Eur. Ct. Hm. Rts., 25802/18 sz., 2021. február 2.)

Erika 270_web
Rólunk

Fiala-Butora Erika, LLM

Magyarországon, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd vagyok.

A szerbiai és a magyarországi jogi egyetem elvégzése után a budapesti CEU-n tanultam nemzetközi jogot. A mesterképzés nagymértékben az uniós jogra és a nemzetközi vitarendezési mechanizmusokra összpontosított. Szakdolgozatomat az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréről írtam, ami megalapozta a környezetvédelmi jog iránti érdeklődésemet. Ismereteimet a Harvard Law Schoolon mélyítettem el, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos igazságszolgáltatást és az amerikai környezetvédelmi jogot tanulmányoztam. Tanulmányaimat követően két nemzetközi ügyvédi irodában dolgoztam Budapesten és Bostonban, energiajogra és nemzetközi jogra szakosodva.

Amikor lehetőségem nyílt környezetvédelmi jogi ügyekkel foglalkozni, 2016-ban csatlakoztam a jövő nemzedékek ombudsmanjának irodájához. Munkaköröm révén alapos ismeretekre tettem szert az emberi jog és a kapcsolódó peres eljárások terén, különösen a környezetvédelmi jog területén. Dolgoztam mind a jogalkotási munkában, mind a hazai és nemzetközi szervek előtti peres eljárásokban, ami alapos ismereteket nyújtott számomra arról, hogy a jogászok hogyan használhatják a jogot eszközként az emberek és a természet jogainak előmozdítására.

Amikor az Ombudsmani Hivatalt elhagyva a Fiala-Butora Ügyvédi Irodához csatlakoztam, már alapos ismeretekkel rendelkeztem az alapvető jogok és a pereskedés területén. Azóta az Emberi Jogok Európai Bírósága vagy az Európai Unió Bizottsága előtt folyamatban lévő, átfogó ügyeken dolgozva mélyítettem el a tapasztalataimat.

Mint ügyvéd: 

Több kérelmet nyújtottam be az Emberi Jogok Európai Bíróságához. Több hazai eljárást indítottam Magyarországon ügyfeleim alapvető jogainak védelme érdekében. 

Panasztételi eljárást kezdeményeztem az Európai Bizottság előtt a szlovákiai Sajó folyó szennyezése miatt.

https://www.reuters.com/business/environment/slovakia-scrambles-stem-polluted-water-that-turned-slana-river-orange-2022-05-20/

I submitted an internal review request on behalf of two international NGOs to challenge the European Union’s climate target. 

CAN Europe and GLAN legally challenge European Commission to up EU climate ambition

Belső felülvizsgálati kérelmet nyújtottam be két nemzetközi civil szervezet nevében az Európai Unió éghajlatvédelmi céljának megtámadása érdekében.

https://caneurope.org/can-europe-and-glan-legally-challenge-european-commission-to-up-eu-climate-ambition/ 

Számos peres stratégiát dolgoztam ki a környezetvédelem legjobb védelmére az illetékes uniós szervek előtt. Ezeket nemzetközi civil szervezetekkel együttműködve  nyújtottam be, amelyek célja az uniós jogértelmezés bővítése annak érdekében, hogy az uniós jog hatékony védelmet nyújthasson a környzeti értékek megóvása érdekében.

Arra törekszem, hogy folytassam ezt a munkát, és megtaláljam az egyes ügyfeleim igényeihez és emberi jogi problémáihoz legjobban illeszkedő stratégiát. Számos ország állampolgárával dolgoztam együtt, akiknek az ügyeiben mindig egy egyszerű cél állt előttem: leghatékonyabban biztosítani az alapvető jogaik védelmét.

Rólunk

Nemzetközi emberi jogi és környezetvédelmi jogra szakosodott ügyvédek vagyunk. Lépjen kapcsolatba velünk, hogy az Ön ügyét is képviselhessük!

Elérhetőség

Budapest, Magyarország

+36 30 377 1996

Egyéb

© 2024. Minden jog fenntartva.