Skip to content Skip to footer

A strasbourgi bíróság

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), más néven strasbourgi bíróság, az Emberi Jogok Európai Egyezményét értelmező nemzetközi bíróság. 

A bíróság olyan kereseteket bírál el, amelyek szerint egy szerződő állam megsértette az egyezményben vagy annak fakultatív jegyzőkönyveiben felsorolt egy vagy több emberi jogot. Az EJEB előtt olyan magánszemélyeket és jogi személyeket képviselünk, akiket emberi jogi jogsértés ért. Bárki fordulhat hozzánk, aki úgy véli, hogy jogát megsértették, vagy akivel méltánytalanul bántak. Segítünk megállapítani ügyfeleink esélyeit arra, hogy sikeres kérelmet nyújtsanak be a Bírósághoz, és biztosítjuk a szükséges képviseletet.

Sikeres ügyek hosszú listája áll mögöttünk, és számos folyamatban lévő ügyünk van. Igény esetén segítünk abban is, hogy ügyfelünk és az állam között közös megegyezéssel szülessen megállapodás.

ENSZ szerződéses szervek

Az ENSZ emberi jogi rendszere bizonyos területekre szakosodott emberi jogi szerződésekből áll. 

Ezek gyakran részletesebb védelmet nyújtanak bizonyos áldozatoknak vagy az emberi jogi visszaélések bizonyos típusai ellen, mint az Emberi Jogok Európai Egyezménye. Ezek az Emberi Jogi Bizottság (HRC), a fogyatékossággal élő személyek jogainak bizottsága (CRPD), a gyermekjogi Bizottság (CRC) és a faji megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottság (CERD).

Tapasztalatunk van mindezen szervek peres eljárásában, és segíthetünk Önnek megvizsgálni, hogy az Ön konkrét ügyében hasznos jogorvoslatot nyújthatnak-e.

EUB

Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bírósága (EUB) értelmezi az uniós jogot annak érdekében, hogy azt minden uniós országban azonos módon alkalmazzák, és rendezi a nemzeti kormányok és az uniós intézmények közötti jogvitákat.

A Bíróság különböző eljárásokban érvényesíti az uniós jogot, amelyek közül néhányat bizonyos körülmények között magánszemélyek is igénybe vehetnek.

Ügyfeleink számára tapasztalattal rendelkezünk abban, hogy a nemzeti bíróságok előtt úgynevezett előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtsunk be az EUB-hoz. Más ügyvédi irodáknak is nyújtunk tanácsadást azzal kapcsolatban, hogy miként alakítsák ki a peres stratégiát annak érdekében, hogy a nemzeti bíróságtól kérjék az előttük lévő ügynek az EUB elé utalását.

Környezetvédelmi ügyekben széles körű tapasztalattal rendelkezünk az EUB előtti peres stratégiák kidolgozásában. Az Aarhus-rendelet kizárólag környezetvédelmi ügyekre vonatkozóan egyedülálló belső felülvizsgálati kérelmezési eljárást biztosít, amelynek keretében a környezetvédelmi egyesületek kérhetik a Bizottságot, hogy értékelje újra a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos politikáját. Ez az eljárás megnyithatja az utat a Bírósághoz. Segíthetünk az érdeklődő NGO-knek ilyen kérelmek kidolgozásában és az aarhusi rendszer által biztosított könnyítések kihasználásában.

Rólunk

Nemzetközi emberi jogi és környezetvédelmi jogra szakosodott ügyvédek vagyunk. Lépjen kapcsolatba velünk, hogy az Ön ügyét is képviselhessük!

Elérhetőség

Budapest, Magyarország

+36 30 377 1996

Egyéb

© 2024. Minden jog fenntartva.